Vernieuwend, Fris en Eigenwijs

Onze ontwerpen kenmerken zich door een uitgesproken kleur- en materiaalgebruik. Wij streven naar identiteit, helderheid en verbondenheid. Wij bereiken dit onder andere door het inzetten van lange zichtlijnen en open ruimtes als vide's en centrale (leer)pleinen. De gebruiker staat hierin altijd centraal.

Studio Ni3 werkt vanuit de overtuiging dat iets altijd verbeterd kan worden en stelt dan ook altijd de 'waarom?' vraag. Waarom gaan processen zoals ze gaan en waarom zou het niet anders kunnen ? Vanuit deze onderzoeksgedachte is het bureau dan ook geboren, niet omdat de huidige processen niet zouden voldoen maar wel vanuit de overtuiging dat het beter zou moeten kunnen.Van Studio Ni3 kunt u verwachten dat er verder wordt gekeken dan alleen een ontwerp. Voor ons telt het gehele proces en wij benaderen dit dan ook zo integraal mogelijk. Al tijdens het opstellen van het programma denken wij na over de toekomst van het gebouw. Aspecten als onderhoud en energiezuinigheid worden vanaf het begin in het ontwerpproces meegenomen. Een ander belangrijk aspect voor een goed proces is betrokkenheid. Voor ons is het belangrijk dat de eindgebruiker betrokken is bij het bouwproces en een stem heeft in hoe ‘zijn/haar’ gebouw er uit komt te zien. Dit is niet alleen goed voor het eindresultaat maar ook voor Studio Ni3. Door eindgebruikers te betrekken bij onze ontwerp processen blijven wij betrokken bij onze doelgroep en zijn wij in staat om altijd actuele en frisse ontwerpen neer te zetten.